สรรพากรแนะยื่นภาษีสาขาใกล้เคียงหากไม่สะดวก!

สรรพากรแนะยื่นภาษีสาขาใกล้เคียงหากไม่สะดวก!

สรรพากรแนะยื่นภาษีสาขาใกล้เคียงหากไม่สะดวก!
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ตามที่เกิดเหตุการณ์ชุมนุมทางการเมืองและมีการปิดล้อมหน่วยงานสรรพากรหลายแห่ง ส่งผลให้ผู้เสียภาษีและประชาชนที่จะยื่นแบบแสดงรายการภาษี หรือติดต่อราชการกับหน่วยงานสรรพากร ไม่ได้รับความสะดวกนั้น กรมสรรพากรขอให้ผู้เสียภาษียื่นแบบแสดงรายการภาษีหรือติดต่อราชการกับสำนักงานสรรพากรพื้นที่ หรือสำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาใกล้เคียงแทนได้ โดยกรมสรรพากรวางระบบการสื่อสารและการติดต่อประสานงานไว้เรียบร้อยแล้ว และสำหรับผู้ที่ประสงค์จะขอคัดแบบแสดงรายการภาษีประเภทต่าง ๆ สามารถติดต่อได้ที่ส่วนควบคุมแบบแสดงรายการภาษีอาคารศูนย์เอกสารและหลักฐาน (ตลิ่งชัน) โทร. 02-887-6292 หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลสรรพากร โทร.1161

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook