การบินไทยขึ้นเงินเดือนพนักงาน สวนขาดทุนยับ

การบินไทยขึ้นเงินเดือนพนักงาน สวนขาดทุนยับ

การบินไทยขึ้นเงินเดือนพนักงาน สวนขาดทุนยับ
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

24 มกราคม 2557 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยมีนายอำพน กิตติอำพน ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นประธานในการประชุม พิจารณาปรับขึ้นเงินเดือนพนักงาน เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีการเพิ่มปริมาณการผลิตมากขึ้นตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ และพนักงานทุกคนต่างร่วมกันปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ แม้ว่าผลประกอบการในปีที่ผ่านมาจะไม่ดี เนื่องจากยังอยู่ในภาวะการแข่งขันที่รุนแรง และต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจและการเมือง แต่ภาระงานที่พนักงานทุกคนทุ่มเทกำลังกายกำลังใจจนทำให้งานบรรลุตามเป้าหมาย อีกทั้งพนักงานชั้นผู้น้อยต้องเผชิญกับค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่สูงขึ้น

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณในการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปีให้แก่พนักงาน ตามที่ฝ่ายบริหารเสนอมา ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและตอบแทนการตั้งใจทำงานหนักของพนักงานตลอดทั้งปีที่ผ่านมา ซึ่งการปรับขึ้นเงินเดือนเป็นการปฏิบัติตามขั้นตอนปกติทุกสิ้นปี

อย่างไรก็ตาม บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย บริษัท ไทย-อะมาดิอุส เซาท์ อีสต์เอเชีย จำกัด บริษัท วิงสแปน เซอร์วิสเซส จำกัด บริษัท ไทยไฟลท์เทรนนิ่ง จำกัด และบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัด ซึ่งงบการเงินรวมของไตรมาส 3/2556 มีรายได้รวม 5.1351 ล้านบาท ขาดทุนจากการดำเนินงาน 2,087 ล้านบาท ขณะที่ปีที่ผ่านมามีกำไร 2,490 ล้านบาท

ซึ่งนายสรจักร เกษมสุวรรณ อดีตกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (ดีดี) การบินไทย เปิดเผยว่า การขาดทุนในครั้งนี้ เนื่องจาก อุตสาหกรรมการบินมีการแข่งขันสูง ต้นทุนการบริหารจัดการเพิ่มขึ้น ขณะที่รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดย การบินไทย และบริษัทย่อย ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ 2,890 ล้านบาท ขาดทุนสูงขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 3 ของปีก่อน 2,770 ล้านบาท เป็นผลให้การบินไทย และบริษัทย่อย ขาดทุนสุทธิ 6,182 ล้านบาท ในขณะที่ไตรมาสเดียวกันของปีก่อนมีกำไร 1,857 ล้านบาท โดยเป็นการขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ 6,195 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนต่อหุ้น 2.84 บาท เปรียบเทียบ กับไตรมาสเดียวกันปีก่อนซึ่งมีกำไรต่อหุ้น 0.80 บาท

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook