กสิกรไทย-กรุงศรีสำรองเงินสดรับตรุษจีน

กสิกรไทย-กรุงศรีสำรองเงินสดรับตรุษจีน

กสิกรไทย-กรุงศรีสำรองเงินสดรับตรุษจีน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ธนาคารกสิกรไทย สำรองเงินสดรับตรุษจีน 36,100 ล้านบาท ขณะที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สำรอง 20,588 ล้านบาทผ่านสาขาและตู้เอทีเอ็ม

ธนาคารกสิกรไทย เตรียมสำรองเงินสดสำหรับให้บริการในสาขา และเครื่องเอทีเอ็ม เพื่อรองรับการใช้จ่ายช่วงเทศกาลตรุษจีน ปี 2557 รวมทั้งสิ้น 36,100 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2556 ราว 9,174 ล้านบาท จำนวนนี้แบ่งเป็นการสำรองเงินสดผ่านช่องทางสาขา จำนวน 16,323 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ประมาณ 1,589 ล้านบาท โดยเป็นเงินสำรองสำหรับสาขาในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 13,136 ล้านบาท และสาขาในเขตภูมิภาค จำนวน 3,187 ล้านบาท

สำหรับการสำรองเงินสดเพื่อเครื่องเอทีเอ็ม (K-ATM) ที่มีอยู่จำนวนกว่า 8,700 เครื่องทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 19,785 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก ปี 2556 ราว 7,585 ล้านบาท แบ่งเป็นการสำรองเพื่อบรรจุเครื่องเอทีเอ็มในเขตกรุงเทพฯ จำนวน 10,340 ล้านบาท และเอทีเอ็มในเขตภูมิภาค จำนวน 9,445 ล้านบาท

เช่นเดียวกับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่ได้สำรองเงินสดเพื่อรองรับการเบิกถอนเงินของลูกค้าและประชาชนช่วงเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2557 ผ่านเครื่องกรุงศรีเอทีเอ็ม และสาขาของธนาคารทั่วประเทศ รวม 20,588 ล้านบาท โดยได้แบ่งเป็นเงินสดสำรองสำหรับบริการผ่านเครื่องกรุงศรีเอทีเอ็ม จำนวน 15,289 ล้านบาท และผ่านสาขาของธนาคาร จำนวน 5,299 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 3,102 ล้านบาท ตามจำนวนสาขาและเครื่องกรุงศรีเอทีเอ็ม ที่เพิ่มขึ้น โดยปัจจุบัน ธนาคารมีสาขาจำนวน 610 สาขา และเครื่องกรุงศรีเอทีเอ็ม จำนวน 4,593 เครื่องทั่วประเทศ