พิษชัตดาวน์!กทพ.เผยยอดผู้ใช้ทางด่วนลดฮวบ

พิษชัตดาวน์!กทพ.เผยยอดผู้ใช้ทางด่วนลดฮวบ

พิษชัตดาวน์!กทพ.เผยยอดผู้ใช้ทางด่วนลดฮวบ
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

วันนี้ 15 ม.ค.57 นายอัยยณัฐ ถินอภัย ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยถึงการให้บริการทางพิเศษทุกสายทางในช่วงเหตุการณ์ชัตดาวน์กรุงเทพฯ โดยระบุว่า กทพ.ได้รับนโยบายจากกระทรวงคมนาคมในการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในช่วงเหตุการณ์ชัตดาวน์กรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม ที่ผ่านมา โดยได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่จัดการจราจร กู้ภัย หน่วยปฏิบัติพิเศษ เพื่อคอยอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน รวมถึงจุดเตรียมสถานที่จอดรถยนต์ในเขตทางพิเศษ ซึ่งจากวันที่ 13 มกราคม เป็นต้นมา ทางพิเศษทุกสายทางยังคงเปิดให้โอกาสได้ตามปกติ โดยมียอดผู้ใช้ทางพิเศษลดลงเฉลี่ยร้อยละ 51 และบางช่วงเวลาทางลงทางพิเศษที่อยู่ใกล้กับสถานที่ชุมนุมอาจจะได้รับผลกระทบบ้าง แต่ก็ยังคงใช้สัญจรได้ตามปกติ

อย่างไรก็ตาม กทพ.ได้จัดตั้งศูนยข้อมูลเฝ้าติดตามเหตุการณ์ผ่านทางกล้องวงจรปิดซีซีทีวีบนทางพิเศษทุกสายทาง เพื่อดูแลผู้ใช้ทางพิเศษให้มีความปลอดภัย ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ หากผู้ใช้ทางพิเศษต้องการสอบถามข้อมูลเส้นทาง หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดตามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษ โทร.1543