สรส. ชวน พนง.รสก.ปฏิรูป ปท. ก่อนเลือกตั้ง

สรส. ชวน พนง.รสก.ปฏิรูป ปท. ก่อนเลือกตั้ง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สรส. ชี้แจงหลักการพนักงานรัฐวิสาหกิจ ย้ำต้องปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้ง พร้อมขอความร่วมมือ

นายคมสัน ทองศิริ เลขาธิการสมาพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ในฐานะ คณะกรรมการประชาชนเพื่อการ
เปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ กปปส กล่าว
ว่า การจัดเสวนาในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจกับพนักงานรัฐวิสาหกิจเกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศและการจัดตั้งสภาประชาชนก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง โดยจะเป็นการชี้แจงให้พนักงานรัฐวิสาหกิจ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและหลักการของการปฏิรูปประเทศให้เป็นประชาธิปไตย ซึ่งเป็นจุดยืนเดียวกันกับแนวทาง กปปส. พร้อมทั้งเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ซึ่งกันและกัน

อย่างไรก็ตาม นายคมสันต์ กล่าวว่า ทาง สรส. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกคนในการออกมาร่วมกันปฏิรูปประเทศให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งทั่วไป