บริการถ่ายเอกสาร อยากทำต้องอ่าน!!

บริการถ่ายเอกสาร อยากทำต้องอ่าน!!

บริการถ่ายเอกสาร อยากทำต้องอ่าน!!
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ธุรกิจร้านถ่ายเอกสารยังเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีคนสนใจหารายละเอียด และยังมีอนาคต โดยเฉพาะบริเวณใกล้สถานศึกษา 

เงินลงทุนในการเปิดร้านถ่ายนเอกสารประมาณ 70,000 - 150,000 บาท 

- เครื่องถ่ายเอกสารมือสอง ราคาประมาณ 60,000 บาท ประสิทธิภาพในการถ่ายเอกสารประมาณ 30 แผ่น/นาที เครื่องใหม่ราคาประมาณ 150,000 บาท
- วัสดุ กระดาษถ่ายเอกสารขนาดต่างๆ หมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร

อุปกรณ์

เครื่องถ่ายเอกสาร กระดาษถ่ายเอกสารขนาดต่างๆ หมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร

รายได้

เฉลี่ยวันละประมาณ 1,000 - 1,500 บาท (ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งร้าน)

วิธีดำเนินการ

1. ทำเลที่ตั้งร้าน ซึ่งควรอยู่ในที่ชุมชน / ใกล้สถานที่ราชการ / ใกล้สถานศึกษา
2. ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องถ่ายเอกสารรุ่นต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับงานที่ใช้ เพราะประสิทธิภาพของเครื่องที่แตกต่างกัน ราคาก็จะแตกต่างกันด้วย
3. ศึกษาวิธีการใช้เครื่องและการแก้ไขเบื้องต้น เมื่อเกิดปัญหาระหว่างการใช้งานจากพนักงานของบริษัท ที่ทางร้านได้สั่งซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
4. สั่งซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาดต่างๆ เช่น A4, B4 เป็นต้น
5. จัดร้านให้ลูกค้าสามารถเห็นเครื่องถ่ายเอกสารได้ชัดเจน หรือติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้เห็นเด่นชัด
6. อัตราค่าถ่ายเอกสาร ให้คิดตามขนาดกระดาษต้นแบบและลักษณะของการถ่ายเอกสาร เช่น

- กระดาษ A4 ราคาแผ่นละ 0.75 -1.00 บาท
- กระดาษ B4 ราคาแผ่นละ 1.50 - 2.00 บาท
- ย่อ ราคาแผ่นละ 2.00 บาท
- ขยาย ราคาแผ่นละ 2.00 บาท
(โดยต้นทุนอยู่ระหว่าง 40 - 50 สตางค์ / แผ่น)

7. คอยดูแลตรวจสอบเครื่องก่อนการใช้งานทุกครั้ง และหากมีไฟสัญลักษณ์ปรากฏเตือนบนแผงหน้าปัด ควรหยุดใช้งานทันที และตรวจสอบสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นจนไฟสัญลักษณ์นั้นหายไป จึงใช้งานต่อไป

ข้อแนะนำ

1. ควรให้บริการที่รวดเร็วและประทับใจ โดยอาจมีบริการเสริม เช่น รับเข้าเล่ม ทำปกรายงาน หรือรับพิมพ์งานร่วมด้วย
2. เมื่อเริ่มดำเนินกิจการใหม่ ควรใช้เครื่องถ่ายเอกสารมือสอง เพราะจะลดต้นทุนลงได้มาก
3. หากมีทุนไม่พอในการซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร อาจใช้วิธีเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแทนการซื้อก็ได้ โดยทางบริษัทจะคิดค่าเช่าเป็นรายแผ่น แผ่นละ 80 สตางค์ แต่ควรปรับเพิ่มอัตราค่าถ่ายเอกสารด้วย