บริการถ่ายเอกสาร อยากทำต้องอ่าน!!

บริการถ่ายเอกสาร อยากทำต้องอ่าน!!
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

ธุรกิจร้านถ่ายเอกสารยังเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่มีคนสนใจหารายละเอียด และยังมีอนาคต โดยเฉพาะบริเวณใกล้สถานศึกษา 

เงินลงทุนในการเปิดร้านถ่ายนเอกสารประมาณ 70,000 - 150,000 บาท 

- เครื่องถ่ายเอกสารมือสอง ราคาประมาณ 60,000 บาท ประสิทธิภาพในการถ่ายเอกสารประมาณ 30 แผ่น/นาที เครื่องใหม่ราคาประมาณ 150,000 บาท
- วัสดุ กระดาษถ่ายเอกสารขนาดต่างๆ หมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร

อุปกรณ์

เครื่องถ่ายเอกสาร กระดาษถ่ายเอกสารขนาดต่างๆ หมึกสำหรับเครื่องถ่ายเอกสาร

รายได้

เฉลี่ยวันละประมาณ 1,000 - 1,500 บาท (ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้งร้าน)

วิธีดำเนินการ

1. ทำเลที่ตั้งร้าน ซึ่งควรอยู่ในที่ชุมชน / ใกล้สถานที่ราชการ / ใกล้สถานศึกษา
2. ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องถ่ายเอกสารรุ่นต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกับงานที่ใช้ เพราะประสิทธิภาพของเครื่องที่แตกต่างกัน ราคาก็จะแตกต่างกันด้วย
3. ศึกษาวิธีการใช้เครื่องและการแก้ไขเบื้องต้น เมื่อเกิดปัญหาระหว่างการใช้งานจากพนักงานของบริษัท ที่ทางร้านได้สั่งซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร
4. สั่งซื้อกระดาษถ่ายเอกสารขนาดต่างๆ เช่น A4, B4 เป็นต้น
5. จัดร้านให้ลูกค้าสามารถเห็นเครื่องถ่ายเอกสารได้ชัดเจน หรือติดป้ายประชาสัมพันธ์ให้เห็นเด่นชัด
6. อัตราค่าถ่ายเอกสาร ให้คิดตามขนาดกระดาษต้นแบบและลักษณะของการถ่ายเอกสาร เช่น

- กระดาษ A4 ราคาแผ่นละ 0.75 -1.00 บาท
- กระดาษ B4 ราคาแผ่นละ 1.50 - 2.00 บาท
- ย่อ ราคาแผ่นละ 2.00 บาท
- ขยาย ราคาแผ่นละ 2.00 บาท
(โดยต้นทุนอยู่ระหว่าง 40 - 50 สตางค์ / แผ่น)

7. คอยดูแลตรวจสอบเครื่องก่อนการใช้งานทุกครั้ง และหากมีไฟสัญลักษณ์ปรากฏเตือนบนแผงหน้าปัด ควรหยุดใช้งานทันที และตรวจสอบสิ่งผิดปกติที่เกิดขึ้นจนไฟสัญลักษณ์นั้นหายไป จึงใช้งานต่อไป

ข้อแนะนำ

1. ควรให้บริการที่รวดเร็วและประทับใจ โดยอาจมีบริการเสริม เช่น รับเข้าเล่ม ทำปกรายงาน หรือรับพิมพ์งานร่วมด้วย
2. เมื่อเริ่มดำเนินกิจการใหม่ ควรใช้เครื่องถ่ายเอกสารมือสอง เพราะจะลดต้นทุนลงได้มาก
3. หากมีทุนไม่พอในการซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร อาจใช้วิธีเช่าเครื่องถ่ายเอกสารแทนการซื้อก็ได้ โดยทางบริษัทจะคิดค่าเช่าเป็นรายแผ่น แผ่นละ 80 สตางค์ แต่ควรปรับเพิ่มอัตราค่าถ่ายเอกสารด้วย

ติดตามSanook! Money

ติดตามข่าวเศรษฐกิจ การตลาด ธุรกิจส่วนตัว ภาษี บน Facebook.. ได้ที่นี่เลย!!