เอกชนชูตั้งคณะทำงานปฏิรูป ปท.ก่อน ลต.

เอกชนชูตั้งคณะทำงานปฏิรูป ปท.ก่อน ลต.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

องค์กรเอกชน ตั้งคณะทำงาน เชิญทุกฝ่ายร่วมปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้ง หวั่นยุบสภาปัญหาไม่จบ

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยภายหลังการประชุมร่วมกันระหว่าง 7 องค์กรภาคเอกชน ว่า การที่รัฐบาลตัดสินใจยุบสภานั้นเป็นการดำเนินการตามวิถีประชาธิปไตย ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชมเชย ที่ทั้ง 2 ฝ่ายพยายามยุติข้อขัดแย้งโดยไม่ใช้ความรุนแรง แต่ก็ยังมีความเป็นห่วงว่าการยุบสภายังไม่ทำให้สถานการณ์บ้านเมืองเข้าสู่ภาวะปกติได้อย่างสมบูรณ์เพราะความขัดแย้งดังกล่าวหยั่งรากลึกและได้นำไปสู่ความแตกแยกของประเทศ 

ดังนั้น ภาคเอกชนจึงขอเป็นตัวกลางในการหาแนวทางการปฏิรูปตามระบอบประชาธิปไตย โดยที่คำนึงถึงการปฏิรูปทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ และการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่นควบคู่กันไป ก่อนที่จะมีการเลือกตั้ง โดยเบื้องต้นอาจเชิญนักการเมืองแต่ละพรรคมาร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อหาทางออกร่วมกันโดยทั้ง 7 องค์กรได้เห็นร่วมกันว่าให้ตั้งคณะทำงานเพื่อประสานงานแนวทางการปฏิรูป โดยร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่นๆ ต่อไป