หอการค้าเล็งทำสุมดปกขาวผลสัมมนาเสนอรบ.

หอการค้าเล็งทำสุมดปกขาวผลสัมมนาเสนอรบ.

หอการค้าเล็งทำสุมดปกขาวผลสัมมนาเสนอรบ.
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
หอการค้า เล็งสรุปผลสัมมนาทั่วประเทศ ทำสมุดปกขาวเสนอรัฐบาล เดือนธันวาคมนี้ ชูพัฒนา SME

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวถึงการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 31 ที่ จ.ตรัง ว่า จากข้อมูล พบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ยังจำเป็นต้องได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านต่างๆ ซึ่งหอการค้าไทย จะสรุปผลการประชุม เพื่อจัดทำสมุดปกขาวเสนอต่อรัฐบาล ในเวทีที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน หรือ กรอ. ที่คาดว่าจะมีการประชุมในช่วงเดือนธันวาคมนี้ และหอการค้าไทย เชื่อว่า การเกิดขึ้นของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ เออีซี จะเป็นโอกาสของภาคธุรกิจไทย

ทางด้าน นายฉัตรชัย บุญรัตน์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย กล่าวว่า  SMEs ไทย มีสินค้าและบริการที่ไม่แตกต่างกัน ทำให้ต้องแข่งขันด้านราคา ขณะที่ยังมีปัญหาต้นทุนต่อหน่วยเพิ่มสูงขึ้น แต่มียอดขายและกำไรลดลง ดังนั้น จึงต้องแก้ไขด้วยการรวมตัวกันสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ พร้อมนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดต้นทุน เปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต และเดินหน้าสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าและบริการ

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook