ศาลปค.สูงสุดสั่งศาลปค.กลางรับคำร้องดีแทคฟ้องกสทช.

ศาลปค.สูงสุดสั่งศาลปค.กลางรับคำร้องดีแทคฟ้องกสทช.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ศาล ปค.สูงสุด สั่ง ศาล ปค.กลาง รับพิจารณา ดีแทค ฟ้อง กสทช.กรณีไม่อนุมัติข้อเสนอการจัดโปรโมชั่นบัตรเติมเงินจ่าย 10 บาท โทรฯ ได้ 3 วัน

ศาลปกครองสูงสุด มีคำสั่งแก้คำสั่งศาลปกครองชั้นต้น ให้รับคำฟ้องของบริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ยื่นฟ้องคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. กับพวกรวม 3 คน กรณีที่บริษัท ดีแทค ขอให้เพิกถอนมติ กทค. ในการประชุมครั้งที่ 23/2555 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 55 และมติ กทค. ที่ไม่เห็นชอบต่อข้อเสนอการกำหนดระยะเวลาการใช้งานสำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ประเภทเรียกเก็บค่าบริการล่วงหน้า หรือพรีเพด ตามหนังสือที่ สทช. 5011/11413 ลงวันที่ 29 มิ.ย. 55 ไว้พิจารณาวินิจฉัย และให้ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาคำขอทุเลาการบังคับตามกฎที่บริษัท ดีแทค ยื่นขอด้วย 

โดยศาลเห็นว่า บริษัท ดีแทค ได้มีหนังสือขอให้ กทค. ได้ให้ความเห็นชอบในการกำหนดระยะเวลาใช้งานสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่พรีเพด ตามข้อ 11 ของประกาศ กทค. เรื่องมาตรฐานของสัญญาให้บริการโทรคมนาคม 2549 โดยมีข้อเสนอสำหรับผู้ใช้บริการที่เติมเงิน 10 บาท สามารถใช้บริการได้ 3 วัน แม้ข้อเสนอของบริษัท ดีแทค จะเป็นข้อเสนอที่มีกำหนดระยะเวลาใช้งานสำหรับบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ก็ตาม แต่เมื่อพิจารณาหนังสือที่เลขาฯ กสทช. แจ้งให้บริษัท ดีแทค ทราบว่า กทค. มีมติไม่เห็นชอบกับข้อเสนอดังกล่าว กสทช. จึงมีหน้าที่ให้ความเห็นชอบในสัญญาให้บริการโทรคมนาคมระหว่างผู้รับใบอนุญาตกับผู้ใช้บริการโทรคมนาคม ดังนั้น การอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้บริษัททำสัญญากับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ จึงมีผลกระทบต่อสิทธิหรือหน้าที่ของบริษัท ดีแทค และเรื่องดังกล่าวอยู่ในระยะเวลาการฟ้อง 1 ปี ศาลปกครองสูงสุด จึงมีคำสั่งให้รับคำฟ้องในประเด็นนี้ไว้พิจารณา