ผ่อนบ้านไม่ไหว ทำอย่างไรดี

ผ่อนบ้านไม่ไหว ทำอย่างไรดี

ผ่อนบ้านไม่ไหว ทำอย่างไรดี
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

แรกเริ่มเดิมที เมื่อตัดสินใจมีบ้าน ผู้กู้มักพิจารณาแล้วว่ามีความสามารถในการผ่อนต่อเดือน แต่หลังจากที่ผ่อนบ้านไปสักระยะ หลายคนอาจประสบกับปัญหาต่างๆ ทางการเงิน ไม่ว่าจะเป็นรายได้ที่ลดน้อยลงเนื่องจากอัตราเงินเฟ้อสูงขึ้น อัตราดอกเบี้ยจ่ายที่มีแนวโน้มสูงขึ้น ทำให้ภาระหนี้ในการผ่อนบ้านต่อเดือนสูงขึ้นตามไปด้วย สำหรับผู้ที่ผ่อนบ้านไม่ไหว มีวิธีการดังนี้

1. หากคุณเป็นผู้ที่มีอายุไม่มากนัก สามารถติดต่อกับสถาบันการเงินเพื่อขอขยายระยะเวลาในการผ่อนออกไป เช่น ระยะเวลาในการผ่อน 25 ปี เป็น 30 ปี เพื่อให้มีระยะเวลาในการผ่อนที่นานขึ้น ทำให้การผ่อนต่อเดือนลดน้อยลง

2. การขอ Refinance คุณอาจพิจารณาสถาบันการเงินอื่น ว่าอัตราดอกเบี้ยจ่ายเป็นอย่างไร ถูกกว่าที่คุณจ่ายอยู่หรือไม่ หากถูกกว่า ต้องพิจารณาถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจมีเพิ่มเติม เช่น ค่าธรรมเนียมประเมินหลักประกัน หรือค่าธรรมเนียมจดจำนอง หากพิจารณาแล้วค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ต้องเสียใหม่ รวมถึงอัตราดอกเบี้ยใหม่ที่ได้รับถูกกว่าอัตราดอกเบี้ยเดิมที่เป็นอยู่ ก็ควรพิจารณาการ Refinance

3. หากคุณมีภาระหนี้คงเหลือไม่มากนัก และมีสวัสดิการการเงินอื่นๆ ที่ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ดีกว่า เช่น มีสวัสดิการเงินกู้ยืมของบริษัท ที่เสียดอกเบี้ยจ่ายในอัตราที่ต่ำกว่าดอกเบี้ยจ่ายบ้านที่คุณจ่ายอยู่ อาจเลือกกู้เงินจากสวัสดิการมาปิดภาระหนี้บ้าน และไปผ่อนสวัสดิการแทน จะช่วยให้ลดภาระดอกเบี้ยจ่ายได้

4. แบ่งพื้นที่บ้านบางส่วน เช่น หน้าบ้าน หรือห้องในบ้านเพื่อปล่อยเช่า จะช่วยให้มีรายได้มากขึ้นเพื่อแบ่งเบาภาระในการผ่อนชำระหนี้ได้

ขอบคุณข้อมูลจาก http://k-expert.askkbank.com/

ไอเดียแต่งบ้านและสวนสวย

อัลบั้มภาพ 16 ภาพ

อัลบั้มภาพ 16 ภาพ ของ ผ่อนบ้านไม่ไหว ทำอย่างไรดี