อ่วม! คนไทยไม่มีปัญญาใช้หนี้ 9 ล้านคน

อ่วม! คนไทยไม่มีปัญญาใช้หนี้ 9 ล้านคน

อ่วม! คนไทยไม่มีปัญญาใช้หนี้ 9 ล้านคน
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

นายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด หรือเครดิตบูโร เปิดเผยว่าปัจจุบันคนไทยเป็นหนี้โดยไม่มีความสามารถในการใช้หนี้ถึง 9,000,000 คน โดยจากการสำรวจพบว่าประชาชนเป็นหนี้เพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งพบว่าผู้ที่มีเงินเดือน 10,000 บาท ต้องแบ่งเป็นเงินใช้หนี้ถึง 6,500 บาท และส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง

ทั้งนี้ กทม. ได้จัดโครงการหญิง-ชายใจกล้า เผชิญหน้าเผชิญหนี้ โดยนางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ประธานเปิดโครงการหญิง-ชายใจกล้า เผชิญหน้าเผชิญหนี้ กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นโครงการต่อเนื่องจากโครงการผู้หญิงใจกล้าเผชิญหน้าเผชิญหนี้ ซึ่งได้ดำเนินการไปเมื่อปี 56 ซึ่งเป็นการขยายความรู้ให้ครอบคลุมทั้งชายและหญิง เพื่ออบรมสร้างความรู้ด้านการเงิน และการแก้ปัญหาหนี้สินแก่ประชาชน