สุวรรณภูมิเตรียมแผนพร้อมรับมือน้ำท่วมแล้ว

สุวรรณภูมิเตรียมแผนพร้อมรับมือน้ำท่วมแล้ว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เตรียมแผนเผชิญเหตุอุทกภัย จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำตลอด 24 ชั่วโมง รับมือหากเกิดสถานการณ์น้ำท่วม

นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะสถานการณ์ฝนที่ตกลงมาอย่างหนักในขณะนี้ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยได้จัดทำแผนเผชิญเหตุอุทกภัยของท่าอากาศยานไว้แล้ว เพื่อรองรับหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉิน เกิดอุทกภัยภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง สามารถป้องกัน และร่วมกันแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง นอกจากนี้ ยังมีระบบป้องกันน้ำท่วมจากภายนอก ซึ่งมีลักษณะเป็นคันดินกั้นน้ำล้อมรอบพื้นที่ กว้าง 3 เมตร ยาว 23.5 กิโลเมตร ฐานคันดินกั้นน้ำกว้าง 37 เมตร สูง 3.5 เมตร โดยเบื้องต้น ได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของคันดิน เพื่อให้มั่นใจว่าคันดินกั้นน้ำมีความแข็งแรงสามารถป้องกันน้ำจากภายนอกไม่ให้เข้ามาภายในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้เจ้าหน้าที่ตรวจเช็กระดับน้ำในคลองโดยรอบพื้นที่ทั้งคลองลาดกระบัง คลองหนองงูเห่า เป็นต้น พร้อมทั้ง ติดตามสถานการณ์ระดับน้ำของประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำโดยรอบ เป็นประจำทุกวัน

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวเสริมถึงการเตรียมความพร้อมรองรับปริมาณน้ำฝนภายในพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ว่า ปัจจุบันท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีระบบป้องกันน้ำท่วมภายใน ประกอบด้วย ระบบกักเก็บน้ำและระบบระบายน้ำ โดยมีคลองและอ่างเก็บน้ำ ซึ่งทำเป็นแก้มลิงเพื่อกักเก็บน้ำภายในพื้นที่ทั้งหมด 6 แห่ง มีศักยภาพในการกักเก็บน้ำได้สูงถึง 4 ล้านลูกบาศ์กเมตร ซึ่งปัจจุบัน รักษาระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำดังกล่าวไว้ที่ 1.5 เมตร ของระดับน้ำทะเลปานกลาง จะทำให้ยังคงเหลือพื้นที่รองรับน้ำหากฝนตกได้อีก 3 ล้านลูกบาศ์กเมตร เพื่อไม่ต้องสูบน้ำออกไปยังพื้นที่ภายนอก