พาณิชย์ เตรียมมาตรการช่วยน้ำท่วม

พาณิชย์ เตรียมมาตรการช่วยน้ำท่วม

พาณิชย์ เตรียมมาตรการช่วยน้ำท่วม
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
กระทรวงพาณิชย์ เตรียมมาตรการ ช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เบื้องต้นใช้แนวทางเดิมจาก ปี 54

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมใน 28 จังหวัด เพราะหากสถานการณ์รุนแรง และมีน้ำท่วมขังนาน จนเกิดผลกระทบต่อการยื่นจดทะเบียนนิติบุคคจัดตั้งใหม่ หรือการติดต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะนำมาตรการที่เคยช่วยเหลือผู้ประสบ
ภัยน้ำท่วมเมื่อปี 2554 มาช่วยเหลือ เช่น การผ่อนผันการยื่นงบการเงินประจำปีของธุรกิจที่มีรอบปีบัญชีอยู่
ระหว่างเวลาที่เกิดอุทกภัย และผ่อนผันระยะเวลาการยื่นจดทะเบียนนิติบุคคล ที่ต้องยื่นภายในเวลาที่กฎหมาย
กำหนด ให้สามารถยื่นล่าช้าออกไปได้ตามความจำเป็นและสมควร แต่ขณะนี้ในพื้นที่ ที่ประสบปัญหาน้ำท่วม ยังไม่มีผลกระทบต่อการให้บริการของกรมฯ แต่อย่างใด

สำหรับมาตรการผ่อนผันเพื่อลดภาระของภาคธุรกิจ ได้แก่ ผ่อนผันการแจ้งบัญชีหรือเอกสารประกอบการลงบัญชีที่สูญหาย หรือเสียหาย ซึ่งตามกฎหมายต้องแจ้งภายใน 15 วัน ให้สามารถยื่นล่าช้าได้ และสามารถใช้เป็นหลักฐานกรณีถูกเรียกตรวจสอบบัญชี

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook