รถเสียบนถนน ปรับนาทีละ 100บาท ไอเดียจากผู้ตรวจการแผ่นดิน

รถเสียบนถนน ปรับนาทีละ 100บาท ไอเดียจากผู้ตรวจการแผ่นดิน

รถเสียบนถนน ปรับนาทีละ 100บาท ไอเดียจากผู้ตรวจการแผ่นดิน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 ต.ค. นายศรีราชา เจริญพานิช ผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เปิดเผยกรณีความคืบหน้าการบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร โดยทางผู้ตรวจการมีข้อเสนอแนะเพื่อลดปัญหาการจราจร 3 ข้อ

1. ด้านการบริหารจัดการการจราจร

    - เสนอให้กรุงเทพศึกษาและสำรวจเส้นทางเพื่อเชื่อมต่อถนนที่มีโอกาสใช้เป็นทางลัด โดยเลี่ยงการเวนคืนที่ดินจากเอกชน
    - ตัดแต่งกิ่งไม้ที่บังป้ายจราจรทำให้ทัศนวิสัยการขับขี่ลดลงและเกิดอุบัติเหตุตามมา
    - เสนอให้กรมทางหลวง และการทางพิเศษแห่งประเทศไทยปรับปรุงและเพิ่มป้ายเครื่องหมายจำกัดความเร็ว ทั้งทางด่วนและมอเตอร์เวย์
    - ลดจุดตัดของถนนหรือแยกหลายจุดที่เป็นปัญหาด้วยการเสนอให้ทดลองใช้การเดินรถทางเดียว (one way)  

2. เชื่อมต่อระบบขนส่งมวลชนทั้งทางบก ทางราง และทางน้ำ ให้เป็นโครงข่ายและเป็นทางเลือกที่มีคุณภาพและเป็นที่นิยมของผู้ใช้บริการ

3. วินัยการจราจรและมารยาทการขับรถ
    - ตำรวจจราจรและกรมการขนส่งทางบกกวดขันและเข้มงวดต่อพฤติกรรมการขับขี่มากขึ้น
    - ในการซื้อรถใหม่ต้องแสดงว่ามีพื้นที่จอดรถด้วย เพื่อกรมการขนส่งทางบกใช้ประกอบการพิจารณาอนุญาต โดยเฉพาะรถยนต์จากโครงการรถยนต์คันแรกที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ถนนไม่พอรองรับ
    - ขอให้กรมโยธาธิการและผังเมือง เร่งทบทวนเพื่อปรับปรุง พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 เพื่อกำหนดให้มีการอนุญาตการก่อสร้างอาคารต้องคำนึงการจัดพื้นที่จอดรถให้เพียงพอและเหมาะสมต่ออาคาร
    - ปรับผู้ที่ขับขี่รถแล้วเสียบนถนน หรือเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนโดยคิดค่าปรับเป็นรายนาที เช่น นาทีละ 100 บาท เพื่อสร้างวินัยการจราจรที่ดีเกิดความระมัดระวังมากยิ่งขึ้น เพื่อผู้ขับขี่จะได้ดูแลรถยนต์ให้อยู่ในสภาพดี อุบัติเหตุและการสูญเสียจะลดน้อยลงไปด้วย

 

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook