ก.อุตสาหกรรม กางแผนดันไทยสู่ระดับโลก

ก.อุตสาหกรรม กางแผนดันไทยสู่ระดับโลก

ก.อุตสาหกรรม กางแผนดันไทยสู่ระดับโลก
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
กระทรวงอุตสาหกรรม กำหนดยุทธศาสตร์พัฒนาภาคอุตสาหกรรมใน 20 ปี ดันไทยสู่ระดับโลก

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่องยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคต ว่า อุตสาหกรรมไทย นับว่ามีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยดูได้จากสัดส่วนมูลค่าผลผลิตอุตสาหกรรมต่อจีดีพี อยู่ที่ประมาณร้อยละ 40 หรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ 3.86 ล้านล้านบาท ดังนั้น กระทรวงอุตสาหกรรม ได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรม ระยะ 20 ปี โดยการกำหนดทิศทางเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 สร้างความพร้อมให้กับประเทศในการก้าวสู่เป็นผู้ผลิต โดยการปรับแก้ไขกฎระเบียบ เพื่ออำนวยความสะดวกและลดอุปสรรค ระยะที่ 2 การต่อยอดจากการพัฒนาความรู้ สู่การพัฒนาภาคการผลิตและสินค้า เน้นการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และระยะที่ 3 การพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับระดับโลก เน้นส่งเสริมการสร้างแบรนด์สินค้า การสร้างนิคมฯใหม่ เพื่อดึงดูดการลงทุน และเพื่อสร้างการเชื่อมโยงกับประเทศอื่น
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook