อารีพงศ์ รับน้อยใจ โดนย้าย นั่งก.พ.ร.

อารีพงศ์ รับน้อยใจ โดนย้าย นั่งก.พ.ร.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

'อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม' รับน้อยใจ โดนย้ายนั่ง เลขาธิการ ก.พ.ร. ยันพร้อมทำงานเต็มที่ แนะข้าราชการกระทรวง รักษาวินัยการคลัง

นายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวยอมรับว่า รู้สึกน้อยใจเล็กน้อย กับมติคณะรัฐมนตรี ที่ได้มีการโอนย้ายให้ไปดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือ ก.พ.ร. แต่ยืนยันว่าหลังจากนี้จะพยายามทำงานส่วนที่ได้รับหมอบหมายอย่างเต็มที่และทำให้ดีที่สุด เพราะถือว่าหน่วยงานดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและประเทศชาติ อย่างไรก็ตาม อยากฝากข้าราชการกระทรวงการคลังให้ดูแลเรื่องรักษาวินัยการคลัง เนื่องจากในช่วงที่ตนดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงได้รักษาเสถียรภาพ รวมไปถึงวินัยการคลังมาโดยตลอดเพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในอนาคต หากเกิดความจำเป็น