สนามบินเชียงใหม่พร้อมรับผู้โดยสารช่วงไฮซีซั่น

สนามบินเชียงใหม่พร้อมรับผู้โดยสารช่วงไฮซีซั่น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ผู้อำนวยการสนามบินเชียงใหม่ เผย พร้อมรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่น เตรียมป้ายบอกทางภาษาจีนเพิ่มขึ้น

น.ท.หลักชัย เฉลยปราชญ์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ได้เตรียมความพร้อมในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยว ตั้งแต่เดือนตุลาคม เป็นต้นไป เพื่อรองรับกับจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยการเพิ่มหลุมจอดอากาศยาน เพิ่มอีก 1 หลุม จัดบุคลากรในช่วงเวลา  22.00 - 24.00 น. เพื่อให้บริการด้านต่างๆ และดูแลเกี่ยวกับการจอดรับส่งผู้โดยสาร 

ทั้งนี้ ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ มีเที่ยวบินจำนวนประมาณ 120 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวจะเพิ่มเป็น 130 เที่ยวบินต่อวัน นอกจากนี้ ด้านการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี 2558 ได้ทำการเพิ่มป้ายบอกสิ่งอำนวยความสะดวกเป็นภาษาจีน และฝึกบุคลากรให้บริการภาษาจีนเพิ่มขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมา มีนักท่องเที่ยวชาวจีน เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวใน จ.เชียงใหม่ เป็นจำนวนมาก 

อย่างไรก็ตาม สำหรับการสร้างสนามบินแห่งที่ 2 ขณะนี้ อยู่ระหว่างการตั้งคณะทำงานศึกษาด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องส่วนเรื่องการบริหารคงต้องพิจารณากันอีกครั้ง ว่า จะให้กรมการบินพลเรือน หรือ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการ