ชัชชาติย้ำกู้2ลล.ตรวจสอบเข้มไร้คอร์รัปชัน

ชัชชาติย้ำกู้2ลล.ตรวจสอบเข้มไร้คอร์รัปชัน
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

'ชัชชาติ' ย้ำกู้ 2 ลล. ตรวจสอบเข้ม ไร้คอร์รัปชัน ด้านเอกชน ขอรัฐจริงใจแก้ปัญหาคอร์รัปชัน

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า ปัญหาคอร์รัปชันถือเป็นปัญหาใหญ่ ซึ่งยืนยันว่า การออกพระราชบัญญัติ 2 ล้านล้านบาท ที่ให้อำนาจกระทรวงการคลัง กู้เงินเพื่อลงทุนในระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศนั้น ที่หลายฝ่ายกังวล ยืนยันว่า จะไม่เกิดการทุจริตอย่างแน่นอน เนื่องจากมีการตรวจสอบทุกขั้นตอน ทั้งการจัดซื้อจัดจ้าง การกำหนดราคากลางและคุณภาพให้มีความเหมาะสม 

อย่างไรก็ตามมองว่า ทุกภาคส่วนควรให้ความสำคัญในทุก ๆ โครงการ เพราะปัญหาคอร์รัปชันนั้น เป็นปัญหาเดิมที่เกิดไปอย่างยาวนาน 

ด้าน นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) กล่าวว่า ภาคเอกชนมีความตั้งใจที่จะเข้าร่วมตรวจสอบโครงการของภาครัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้น แต่ทั้งหมดนั้นจะเกิดขึ้นไม่ได้ หากไม่ได้รับความร่วมมือและความจริงใจจากรัฐบาล