ขสมก.ขาดแคลน "กระเป๋ารถเมล์"

ขสมก.ขาดแคลน "กระเป๋ารถเมล์"
ประชาชาติธุรกิจ

สนับสนุนเนื้อหา

ขสมก.ประสบปัญหาขาดพนักงานหลังมีคนเกษียณหลายร้อยคน ประธานสหภาพจี้ผู้บริหารรับคนเพิ่มหวั่นกระทบการเดินรถ ด้านรองผอ.เผยเตรียมอัตราคนสำรองไว้เพียงพอ เว้นกระเป๋ารถเมล์ที่ยังขาดเหตุคนเมินทำงานนี้

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. ระบุว่าในปีนี้มีพนักงานขสมก. เกษียณอายุราชการทั้งหมด 385 คน ตั้งแต่ พนักงานขับรถ พนักงานเก็บค่าโดยสาร นายท่า จนถึงระดับผู้บริหารอย่าง นายสมศักดิ์ บุญช่วย รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร ก็เกษียณอายุในปีนี้เช่นกัน ส่งผลให้นายวีระพงศ์ วงแหวน ประธานสหภาพฯขสมก. แสดงความกังวลว่าจะส่งผลกระทบต่อการทำงานภายในองค์กร ที่มีพนักงานลดลงในหลายหน่วย โดยเฉพาะเขตการเดินรถที่ 4 ก็มีพนักงานขับรถเกษียณอายุกว่า 20 คนแล้ว แต่ยังไม่มีการรับพนักงานมาทดแทน อย่างไรก็ดีนายวีระพงศ์ได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการ ขสมก.ให้รีบแต่งตั้งพนักงานใหม่มาทดแทนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคต

ด้านนายนเรศ บุญเปี่ยม รองผู้อำนวยการ ขสมก. ชี้แจงว่ามีผู้ที่จะมาเป็นพนักงานขับรถแทนคนที่เกษียณตามอัตรากำลังไว้แล้วหลายคน ส่วนปัญหาแท้จริงที่กำลังประสบคือ การขาดแคลนพนักงานเก็บค่าโดยสาร ที่ไม่มีคนสนใจมาสมัคร เนื่องจากไม่มีความมั่นคง แม้ทางขสมก.จะเปลี่ยนเงื่อนไขสัญญาจ้างจาก 1 ปี เป็น 2 ปี แล้วก็ตาม ขณะนี้แก้ปัญหาด้วยการให้รถเมล์ฟรีไม่ต้องมีพนักงานเก็บเงินไปก่อน


ที่มา www.morning-news.bectero.com