พาณิชย์ เผย ราคาผักสดวันนี้ปรับขึ้น

พาณิชย์ เผย ราคาผักสดวันนี้ปรับขึ้น
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพาณิชย์ เผย วันนี้ สินค้าผักสดปรับราคาเพิ่มขึ้นหลายรายการ อาทิ ผักชี ปรับราคาเพิ่มขึ้นอีก ก.ก.ละ 20 บาท

กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน รายงานภาวะราคาสินค้าจำหน่ายปลีกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ล่าสุดวันนี้ พบว่า ราคาสินค้ามีการปรับตัวเพิ่มขึ้นหลายรายการ โดยเฉพาะผักสด ที่ได้รับความเสียหายจากปัญหาน้ำท่วม โดย ผักชี มีการปรับราคาเพิ่มขึ้นอีกกิโลกรัมละ 20 บาท มาอยู่ที่กิโลกรัมละ 160 - 170 บาท ต้นหอม ปรับราคาเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 80 - 90 บาท ผักคะน้า ปรับราคาเพิ่มขึ้นอยู่ที่กิโลกรัมละ 35 - 38 บาท ผักบุ้งจีน ปรับราคาเพิ่มขึ้นอยู่ที่กิโลกรัมละ 30 - 32 บาท และกวางตุ้ง ปรับราคาเพิ่มขึ้นอยู่ที่กิโลกรัมละ 28 - 30 บาท

ในขณะที่สินค้าที่มีราคาทรงตัว อาทิ เนื้อหมู กิโลกรัมละ 120 - 125 บาท ไข่ไก่เบอร์ 2 ราคาฟองละ 4 - 4.10 บาท ไข่ไก่เบอร์ 3 ราคาฟองละ 3.90 - 4 บาท ไก่สดทั้งตัว ราคากิโลกรัม 68 - 70 ถั่วฟักยาว กิโลกรัมละ 30 - 32 บาท และแตงกวา กิโลกรัมละ 18 - 20 บาท