บล.เออีซี เปิดดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ 4 ต.ค.

บล.เออีซี เปิดดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ 4 ต.ค.

บล.เออีซี เปิดดำเนินธุรกิจหลักทรัพย์ 4 ต.ค.
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
บล.เออีซี พร้อมเปิดให้บริการซื้อขายหลักทรัพย์, สัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ ตั้งแต่ 4 ต.ค. 56 เป็นต้นไป

นางเกศรา มัญชุศรี รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) หรือ AEC ได้ผ่านการทดสอบระบบงาน เกณฑ์การเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร การบริหารความเสี่ยง รวมทั้งมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า และสำนักหักบัญชี จึงอนุญาตให้ AEC สามารถเริ่มประกอบธุรกิจด้านการซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า รวมทั้งการชำระราคา ตั้งแต่วันที่ 4 ตุลาคม 2556 เป็นต้นไป โดยใช้หมายเลขสมาชิกเดิมคือหมายเลข 38 และชื่อย่อ "AEC"

ในกรณีการเป็นนายหน้าซื้อขายดอลลาร์ล่วงหน้า (USD Futures) นั้น ยังต้องรอขั้นตอนการได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าฟิวเจอร์สที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยนเงินจากธนาคารแห่งประเทศไทย ก่อนที่ AEC จะสามารถให้บริการในส่วนนี้ได้

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) มีชื่อเดิมว่า บริษัทหลักทรัพย์ ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน) และได้ขอหยุดประกอบธุรกิจนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และตัวแทนสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2554 และต่อมา ได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างผู้ถือหุ้น และผู้บริหาร และได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน)

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook