การบินไทยเปิดรับ แอร์โฮสเตส-สจ๊วต 280 อัตรา

การบินไทยเปิดรับ แอร์โฮสเตส-สจ๊วต 280 อัตรา

การบินไทยเปิดรับ แอร์โฮสเตส-สจ๊วต 280 อัตรา
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook

โอกาสดี การบินไทยเปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องทั้งชาย-หญิง (แอร์โฮสเตส-สจ๊วต) จำนวน 280 อัตรา สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 4 ต.ค.56

นายสรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่าการบินไทยกำลังเปิดรับสมัครพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เพื่อรองรับแผนการรับมอบเครื่องบินใหม่ โดยเปิดรับตั้งแต่บัดนี้ - วันที่ 4 ตุลาคม 2556 ผ่านทาง www.thaiairways.com โดยผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

คุณสมบัติทั่วไป

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิง

- สัญชาติไทย สถานภาพโสด ไม่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน และไม่มีบุตร

- อายุไม่เกิน 26 ปี (เกิดตั้งแต่พ.ศ. 2530 เป็นต้นไป)

- ความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับความสูงเป็นไปตามมาตรฐานที่

บริษัทฯ กำหนด

- สามารถว่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 50 เมตร โดยต้องว่ายท่าฟรีสไตล์ได้ด้วย

พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาย

- สัญชาติไทย สถานภาพโสด ไม่เคยจดทะเบียนสมรสมาก่อน และไม่มีบุตร

- อายุไม่เกิน 28 ปี (เกิดตั้งแต่พ.ศ. 2528 เป็นต้นไป)

- พ้นพันธะทางทหารแล้ว

- ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 เซนติเมตร น้ำหนักต้องได้สัดส่วนกับความสูงเป็นไปตามมาตรฐานที่

บริษัทฯ กำหนด

- สามารถว่ายน้ำได้อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 100 เมตร โดยต้องว่ายท่าฟรีสไตล์ได้ด้วย

คุณสมบัติอื่นๆ

- วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ไม่จำกัดสาขา

- ผ่านการทดสอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ ซึ่งผลคะแนนทดสอบต้องไม่เกิน 2 ปี นับจากวันที่สอบ

(Test Date) ถึงวันที่ 14 ตุลาคม 2556 อาทิ TOEIC 600 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL (Paper-based Test 500 คะแนนขึ้นไป / Computer-based Test 173 คะแนนขึ้นไป / Internet-based Test 61 คะแนนขึ้นไป) หรือ IELTS 5.5 คะแนนขึ้นไป

- มีความรู้ความสามารถในการพูดและเข้าใจภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี และหากมีความสามารถ

ในการสื่อสารภาษาต่างประเทศอื่นๆ จะเป็นประโยชน์ในการพิจารณา

ทั้งนี้ บุคคลที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเรื่องคุณสมบัติรวมทั้งขั้นตอน และ กำหนดการรับสมัคร คลิกที่นี่

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook