บสย. แต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่ มีผลวันนี้

บสย. แต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่ มีผลวันนี้

บสย. แต่งตั้งผู้บริหารคนใหม่ มีผลวันนี้
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
'พงษ์ทิพย์' เผย บสย. แต่งตั้ง 'วัลลภ เตชะไพบูลย์' ดำรงตำแหน่ง กรรมการ และผู้จัดการทั่วไป มีผลตั้งแต่วันนี้

นางพงษ์ทิพย์ เทศะภู ผู้อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.)เปิดเผยว่า ตาม บสย. และคณะกรรมการสรรหา ผู้จัดการทั่วไป ได้ดำเนินการสรรหา ผู้จัดการทั่วไป บสย. ตามระเบียบและขั้นตอนปฏิบัติแห่งพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และคณะกรรมการสรรหาฯ ได้มีมติให้เสนอชื่อ นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป บสย.นั้น ด้วยความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บสย. ในการประชุมครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2556 จึงให้แต่งตั้ง นายวัลลภ เตชะไพบูลย์ ดำรงตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป บสย. โดยมีอำนาจหน้าที่ตามสัญญาจ้าง และพระราชบัญญัติบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ. 2534
 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 26 กันยายน 2556 เป็นต้นไป โดย นายวัลลภ จะดำรงตำแหน่งอย่างเป็นทางการ ในตำแหน่ง กรรมการและผู้จัดการทั่วไป โดยมี นายวิเชษฐ วรกุล ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการทั่วไป สายงานธุรกิจ และ นางนิภารัตน์ พิสิฐพิทยเสรี รองผู้จัดการทั่วไป สายงานบริการทั่วไป
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook