สรท.ลดเป้าส่งออกจาก3%เหลือ2.5% GDP3-3.5%

สรท.ลดเป้าส่งออกจาก3%เหลือ2.5% GDP3-3.5%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย ปรับเป้าส่งออกไทยในปี 2556 เหลือ 2.5% จากเดิมที่คาดการณ์ 3% GDP โต 3-3.5% ห่วงราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ

นายนพพร เทพสิทธา ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า สภาผู้ส่งออก ได้ปรับการคาดการณ์ส่งออกไทยในปี 2556 จากเดิมที่คาดการณ์ที่ร้อยละ 3 เหลือเพียงร้อยละ 2.5 ซึ่งขึ้นอยู่กับมูลค่าการส่งออกในช่วง 4 เดือนที่เหลือของปี จะต้องมีมูลค่าไม่น้อยกว่า 20,500 ดอลลาร์สหรัฐ และหากต้องการให้การส่งออกโตได้ร้อยละ 3 มูลค่าส่งออกเฉลี่ยที่เหลือ ต้องอยู่ที่ 20,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเชื่อว่า ไตรมาสสุดท้ายการส่งออกของไทยจะฟื้นตัวขึ้นได้เล็กน้อย จากดัชนีการส่งออก 25 อุตสาหกรรม ประจำเดือนสิงหาคม 2556 มีทิศทางที่ดีขึ้นจากเดือนก่อน

ทั้งนี้ นายนพพร กล่าวเพิ่มเติมว่า การส่งออกที่ขยายตัวต่ำกว่าที่คาดการณ์ จึงประเมินว่าอัตราการขยายตัวของศรษฐกิจไทยในปีนี้ จะอยู่ที่ร้อยละ 3-3.5 เท่านั้น โดยปัจจัยหลัก มาจากความผันผวนของตลาดเงิน อัตราแลกเปลี่ยน ประกอบกับปัจจัยเสี่ยงทางการเมืองในประเทศตะวันออกกลาง และภัยธรรมชาติ รวมถึง สถานการณ์การเมืองในประเทศ ดังนั้น การคาดการณ์การส่งออกในปีหน้า จะขยายตัวได้ในอัตราใด ยังไม่สามารถประเมินได้ แต่เบื้องต้นประเมินว่าจะขยายตัวได้สูงสุดเพียงร้อยละ 5 เท่านั้น