สุวรรณภูมิครบ7ปีการันตีด้วยรางวัลระดับโลก

สุวรรณภูมิครบ7ปีการันตีด้วยรางวัลระดับโลก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ทอท. เผย สุวรรณภูมิ ครบ 7 ปี ได้รับรางวัลการันตีคุณภาพการบริการ มาตรฐานระดับโลกมากมาย พร้อมเดินหน้าพัฒนาท่าอากาศยานเฟส 2

นายพงศ์ศักติฐ์ เสมสันต์ รองประธานกรรมการบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) รักษาการผู้อำนวยใหญ่ ทอท. เปิดเผยว่า หลังจากที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ได้เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 จนถึงปัจจุบันซึ่งถือว่ามีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของท่าอากาศยานไปในทางที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนติดอันดับ 1 ใน 10 ท่าอากาศยานที่มีคุณภาพการบริการที่ดีที่สุดของโลกในกลุ่มท่าอากาศยานที่มีผู้โดยสารมากกว่า 40 - 50 ล้านคนต่อปี ขึ้นไป ทั้งจากสภาท่าอากาศยานสากล และ SKYTRAX รวมทั้ง ยังได้รับรางวัลอื่นๆ จากหลากหลายสถาบัน ซึ่งเปรียบเสมือนการรับรองคุณภาพและศักยภาพ ของ ทสภ.ในระดับโลก ทั้งนี้ ทอท.ได้ให้ความสำคัญต่อการเร่งพัฒนาศักยภาพของ ทสภ. ในทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การดำเนินโครงการพัฒนา ทสภ. ระยะที่ 2 ที่จะต้องเร่งรัดให้แล้วเสร็จได้ทันตามกำหนด เพื่อให้สามารถเปิดให้บริการได้ในปี 2560 ซึ่งจะทำให้ทาง ทสภ. มีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นจาก 45 ล้านคนต่อปี เป็น 60 ล้านคนต่อปี

นายพงศ์ศักติฐ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ทอท. ยังมีแผนที่จะทำการก่อสร้างทางวิ่งสำรองที่ ทสภ. ความยาว 2,900 เมตร เพื่อใช้ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน หรือกรณีที่ ทสภ.มีการปิดซ่อมบำรุงทางวิ่งเส้นใดเส้นหนึ่ง ซึ่งจะทำให้การรองรับเที่ยวบินของ ทสภ. มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น โดยกำหนดก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 2 ปี อีกด้วย