สุวรรณภูมิชี้ย้าย3สายการบินฉุดยอดผู้โดยสาร

สุวรรณภูมิชี้ย้าย3สายการบินฉุดยอดผู้โดยสาร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สุวรรณภูมิ แจง จำนวนผู้โดยสาร-เที่ยวบิน ลดลง เพราะ 3 สายการบิน ย้ายไปดอนเมือง

นางระวีวรรณ เนตระคเวสนะ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า ระหว่างเดือนตุลาคม 2555 - สิงหาคม 2556 ทสภ. มีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการ รวมทั้งสิ้น 46.87 ล้านคน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ถือว่า มีอัตราเติบโตลดลงร้อยละ 2.97 แบ่งเป็น ผู้โดยสารภายในประเทศ 8.07 ล้านคน ลดลง 36.93% ผู้โดยสารระหว่างประเทศ 38.80 ล้านคน เพิ่มขึ้น 9.28 % ในส่วนของเที่ยวบินมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 264,078 เที่ยวบิน เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว ถือว่ามี อัตราเติบโตลดลงร้อยละ 12.40 แบ่งเป็น เที่ยวบินภายในประเทศ 54,792 เที่ยวบิน ลดลง 40.65% เที่ยวบินระหว่างประเทศ 209,286 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 0.07%

ทั้งนี้ คาดว่าสิ้นปีงบประมาณ ในเดือนกันยายน 2556 ทสภ. คาดว่าจะมีจำนวนผู้โดยสารใช้บริการ รวมทั้งสิ้นประมาณ 51 ล้านคน มีเที่ยวบินประมาณ 289,000 เที่ยวบิน และมีปริมาณการขนส่งสินค้าประมาณ 1.27 ล้านตัน ซึ่งหากเปรียบเทียบจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว จะพบว่าจำนวนผู้โดยสาร เที่ยวบิน และสินค้ามีอัตราการเติบโตที่ลดลงร้อยละ 2.60, 11.60 และ 8.70 ตามลำดับ โดยสาเหตุสำคัญที่จำนวนผู้โดยสารและเที่ยวบินที่ ทสภ.ลดลงจากปีงบประมาณ 2555 สืบเนื่องจาก 3 สายการบิน (Air Asia ,Thai Air Asia, Indonesia Air Asia) ได้ย้ายไปทำการบินที่ท่าอากาศยานดอนเมือง (ทดม.) ตามความสมัครใจ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555