สศค.เผย เศรษฐกิจ ส.ค.ดีขึ้น-ส่งออกโต

สศค.เผย เศรษฐกิจ ส.ค.ดีขึ้น-ส่งออกโต
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สศค. เผย เศรษฐกิจ ส.ค.ดีขึ้น ส่งออกโต ขณะที่การบริโภคภาคเอกชนฟื้น ด้านตลาดอสังหาริมทรัพย์ ยังขยายตัวต่อเนื่อง

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า จากรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนสิงหาคม 2556 เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยด้านการใช้จ่าย ชี้สัญญาณปรับตัวดีขึ้น เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะด้านการส่งออกสินค้าที่กลับมาขยายตัวอีกครั้งโดยขยายตัวร้อยละ 3.9 ต่อปี เนื่องจากเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกา และสหภาพยุโรป มีการขยายตัวดีขึ้น ทั้งนี้ เครื่องชี้วัดด้านการบริโภคภาคเอกชน มีสัญญาณฟื้นตัว โดยขยายตัวร้อยละ 1.7 ต่อปี ซึ่งได้รับแรงสนับสนุนจากการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มบนฐานการบริโภคภายในประเทศ อย่างไรก็ตาม ในส่วนเครื่องชี้การลงทุนภาคเอกชนที่มีสัญญาณดีขึ้นเทียบกับเดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะการลงทุนในหมวดการก่อสร้าง สะท้อนจากยอดจำหน่ายปูนซีเมนต์ ในเดือนสิงหาคม 2556 ขยายตัวร้อยละ 4.7 ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่า ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ มีการเติบโตได้ดี 

นอกจากนี้ น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักนโยบายเศรษฐกิจมหภาค กล่าวว่า เครื่องชี้เศรษฐกิจไทยด้านการผลิตหดตัว เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่เมื่อเทียบกับเดือนที่ผ่านมา พบว่าขยายตัวได้ดี