สศค.หั่นGDP56เหลือ3.7%ส่งออก1.8%,เงินเฟ้อ2.3%

สศค.หั่นGDP56เหลือ3.7%ส่งออก1.8%,เงินเฟ้อ2.3%
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

สมชัย เผย สศค. ปรับลดประมาณการเศรษฐกิจ ปี 56 ลง จากโตร้อยละ 4.5 เหลือร้อยละ 3.7 ส่งออกร้อยละ 1.8 เงินเฟ้อร้อยละ 2.3 จี้ เบิกจ่ายงบประมาณ ปี 57 คาดเศรษฐกิจไทย ปี 57 มีแนวโน้วขยายตัวต่อเนื่อง ที่ ร้อยละ 5.1

นายสมชัย สัจจพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า สำนักงานเศรษฐกิจการคลังได้ปรับลดอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ปี 2556 จากเดิมที่ได้ประมาณการที่ร้อยละ 4.5 เป็นร้อยละ 3.7 ทั้งนี้สามารถขยายตัวได้ร้อยละ 4.0 หากภาครัฐ มีการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณในไตรมาสที่ 1 ของปีงบประมาณ 2557 ให้เป็นไปตามแผนของมาตรการสนันสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในครึ่งปีแรก ชะลอลง เนื่องจากการบริโภคภายในประเทศและการลงทุนภาคเอกชนชะลอตัวลงและสำหรับเสรียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี 2556 จะอยู่ที่ร้อยละ 2.3 ด้านการส่งออกสามารถขยายตัวได้ร้อยละ 1.8 นอกจากนี้ คาดว่าเศรษฐกิจไทย ปี 2557 มีแนวโน้วขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องที่ร้อยละ 5.1

อย่างไรก็ตาม การประมาณการเศรษฐกิจต้องคำนึงถึงความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก ภัยธรรมชาติ โรคระบาด
และปัญหาการขาดแคลนแรงงาน รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณของภาครัฐ ว่าจะเป็นไปตามเป้าหมายได้มากน้อย
เพียงใด