แอร์พอร์ตลิงค์ ปรับเพิ่มขบวนรถ 5 เที่ยว

แอร์พอร์ตลิงค์ ปรับเพิ่มขบวนรถ 5 เที่ยว
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

แอร์พอร์ตลิงค์ เพิ่มรถไฟฟ้า Express Line เสริมช่วง 06.00-09.00 น. จำนวน 5 เที่ยว รองรับผู้โดยสาร 8,000 คน

นายพีรกันต์ แก้ววงศ์วัฒนา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรลลิงค์ เปิดเผยว่า จากสถิติยอดเฉลี่ยผู้ใช้บริการต่อวันของเดือนสิงหาคม 2556 อยู่ที่ 44,958 คนต่อวัน ซึ่งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้โดยสารขบวน City Line ส่งผลให้การเดินรถไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้โดยสาร ซึ่งบริษัทมีขบวนรถทั้งหมด 9 ขบวน แบ่งเป็น Express Line 4 ขบวน และ City Line 5 ขบวน ทั้งนี้ บริษัทฯ จึงได้ปรับกลยุทธ์การเดินรถตามนโยบายกระทรวงคมนาคม เพื่อหาทางแก้ไขและตอบสนองการให้บริการของผู้โดยสารรถ โดยการนำรถไฟฟ้า Express Line สาย Phaya Thai Express มาใช้เป็นขบวนเสริมช่วงเวลา 06.00-09.00 น. จำนวน 5 เที่ยว สามารถรองรับผู้โดยสารเพิ่มขึ้นได้ถึง 8,000 คนต่อวัน ลดปัญหาความหนาแน่นในช่วงเวลาเร่งด่วน และการตกค้างของผู้โดยสารบนชานชาลา ซึ่งจำนวนผู้โดยสารที่ตกค้างมีประมาณ 13% และจำนวนผู้โดยสารสาย City Line ในช่วงเวลาเร่งด่วน มีเกินกว่าศักยภาพในการขนส่งสูงสุดถึง 120% ดังนั้น บริษัทจึงได้ดำเนินการเพิ่มความถี่ของการเดินรถในช่วงเวลาเร่งด่วน

อย่างไรก็ตาม รถไฟฟ้า Express Line สาย Phaya Thai Express จะงดให้บริการในเวลา 06.00-10.00 น. ของวันจันทร์-ศุกร์ วันหยุด/นักขัตฤกษ์ ให้บริการ 06.00-24.00 น.