ขบ.ลงนามMOUร่วมหน่วยงานเข้มกฎหมาย

ขบ.ลงนามMOUร่วมหน่วยงานเข้มกฎหมาย

ขบ.ลงนามMOUร่วมหน่วยงานเข้มกฎหมาย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
กรมการขนส่งทางบก จับมือ สตช. บขส. และ ขสมก. ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเข้มงวด กวดขันกฎหมาย

นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ บริษัท ขนส่ง จำกัด และ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้จับมือกันลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการเข้มงวด กวดขัน ตรวจสอบ และจับกุมผู้กระทำการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อบูรณาการการคุ้มครองสิทธิ์ และเสริมสร้างความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยจะให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนทั่วประเทศ ภายใต้กรอบอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร และความคิดเห็นของหน่วยงานต่างๆ ในการคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ใช้รถใช้ถนน ตลอดจน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันและอนาคต โดยมุ่งคุ้มครองประโยชน์ของผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นสำคัญ รวมทั้ง เพื่อให้การบริหารกิจการภาครัฐในด้านให้บริการแก่ประชาชน มีความยั่งยืนตามหลักการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี

นายสมชัย กล่าวเพิ่มเติมว่า บันทึกข้อตกลงดังกล่าว จะประสานความร่วมมือภายใต้ขอบเขตหน้าที่ โดยจะร่วมมือกันในการเข้มงวด กวดขัน ตรวจสอบ และจับกุมรถที่กระทำการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 รวมทั้ง พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งจะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพื่อให้ผู้ประกอบการขนส่ง ผู้ขับรถ และประชาชน ได้รับทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ มาตรการ ตรวจจับ ปรับอย่างจริงจัง จะดำเนินการควบคู่ไปกับการรณรงค์ส่งเสริมให้เกิดจิตสำนึกในการเสริมสร้างความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อร่วมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างยั่งยืนต่อไป

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook