ประเสริฐลุยนิคมฯสหรัตนนครดูแผนป้องน้ำท่วม

ประเสริฐลุยนิคมฯสหรัตนนครดูแผนป้องน้ำท่วม
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อม ผู้บริหาร กนอ. ลงพื้นที่นิคมฯสหรัตนนคร ดู แผนป้องกันน้ำท่วม

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม พร้อม นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (สายงานปฏิบัติการ 2) และคณะผู้บริหาร จะลงพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสหรัตนนคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อตรวจความพร้อมการเตรียมการป้องกันน้ำท่วม และการดำเนินการจัดทำแนวป้องกันน้ำท่วมนิคมฯสหรัตนนคร รวมทั้งตรวจคันดินรอบนิคมอุฯ และถนนเส้นทางรอบพื้นที่นิคมฯ ระยะทางประมาณ 32 กิโลเมตร รวมพื้นที่ประมาณ 30,000 ไร่ และสถานภาพของนิคมฯ รวมถึงมาตรการป้องกันอุทกภัยปี 2556