ส.อ.ท.เผยห่วงโซ่อุปทานสีเขียวหนุนส่งออก

ส.อ.ท.เผยห่วงโซ่อุปทานสีเขียวหนุนส่งออก
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ส.อ.ท. เผย แนวคิดบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว ช่วยหนุนฐานการผลิตไทยและส่งออก เพิ่มศักยภาพการแข่งขัน

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. กล่าวในการเปิดงาน "ก้าวเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานสีเขียวในภาคอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์" ว่า แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานสีเขียว (Green Supply Chain Management) อยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์เขียว โดยใช้หลักการจัดการทรัพยากรการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2555 ถึง มกราคม 2558  ด้วยความร่วมมือของกระทรวงอุตสาหกรรมและสหภาพยุโรป ซึ่งจะช่วยให้ไทยที่เป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนและส่งออกรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอาเซียน สามารถพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยให้อยู่รอดได้ในตลาดโลก รวมทั้งแนวคิดดังกล่าวจะช่วยลดต้นทุนการผลิตลดความขัดแย้งกับชุมชนในระยะยาวได้