ม็อบมันสำปะหลังกาญจน์ร้องค่าต้นทุน1พัน/ตัน

ม็อบมันสำปะหลังกาญจน์ร้องค่าต้นทุน1พัน/ตัน

ม็อบมันสำปะหลังกาญจน์ร้องค่าต้นทุน1พัน/ตัน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
ม็อบมันสำปะหลังกาญจน์ ยื่นหนังสือ รอง ผวจ. ช่วยค่าต้นทุนการผลิตหัวมัน ตันละ 1,000 บาท

กลุ่มผู้ปลูกมันสำปะหลัง จ.กาญจนบุรี นำโดย นายรังษี ไผ่สอาด ตัวแทนผู้ปลูกมันสำปะหลัง นายชาย สุวรรณคดี พร้อมแกนนำมันสำปะหลัง จำนวน 50 คน ได้เดินทางมาเพื่อยื่นหนังสือต่อ นายกาศพล แก้วประพาฬ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายวรวิศว์ เมฆนพรัตน์ พาณิชย์จังหวัดกาญจนบุรี นางพรรษวรรณ จันทร์ดี การค้าภายในจังหวัดกาญจนบุรี ตัวแทนเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี มาร่วมรับฟังข้อเรียกร้องเสนอต่อรัฐบาล ถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาราคาหัวมันสำปะหลังตกต่ำ ตามที่เกษตรกรต้องการให้ภาครัฐดำเนินการ โดยขอให้ช่วยเหลือค่าต้นทุนการผลิตหัวมันสำปะหลังสด ในราคาตันละ 1,000 บาท (หรือ 100 สตางค์ต่อกิโลกรัม) ให้เกษตรกรทุกรายที่ได้รับการจดขึ้นทะเบียนไว้ และขอให้ช่วยเหลือค่าต้นทุนการผลิตหัวมันสด รวมทั้ง จ.กาญจนบุรี ในปริมาณไม่น้อยกว่า 647,054.32 ตัน หรือคิดเฉลี่ยต่อไร่ 3.52 ตัน และขอให้จ่ายเงินให้กับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ จำนวน 7,044 ครอบครัว ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 31 มกราคม 2557 หากรัฐบาลเพิกเฉย จะมีการชุมนุมอย่างแน่นอน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook