บางกอก เดค-คอนเริ่มซื้อขายในmai 25 ก.ย.

บางกอก เดค-คอนเริ่มซื้อขายในmai 25 ก.ย.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

บมจ. บางกอก เดค-คอน ผู้ให้บริการรับเหมาตกแต่งภายใน เตรียมเข้าจดทะเบียนใน mai 25 กันยายน นี้

นางสาวปวีณา ศรีโพธิ์ทอง ผู้ช่วยผู้จัดการ หัวหน้ากลุ่มงานผู้ออกหลักทรัพย์และบริษัทจดทะเบียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า บมจ. บางกอก เดค-คอน (BKD) จะเข้าจดทะเบียน และเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในวันที่ 25 กันยายน 2556 โดย BKD มีทุนชำระแล้ว 350 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 520 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 180 ล้านหุ้น โดยบริษัทเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนทั้งจำนวนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) ในวันที่ 16 - 18 กันยายน 2556 ในราคาหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุนรวม 270 ล้านบาท โดยมีบริษัท บางกอก ซิตี้ แอดไวเซอรี่ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด(มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

สำหรับ BKD ดำเนินธุรกิจให้บริการตกแต่งภายในอาคาร ประเภทคอนโดมิเนียม โรงแรม สำนักงาน ห้างสรรพสินค้า และสถานที่ราชการ เป็นต้น โดยรับจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เฟอร์นิเจอร์ ดูแลงานก่อสร้างและติดตั้งจนแล้วเสร็จ ผลงานของบริษัทที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการโรงแรมอมารีหัวหิน โครงการอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร โครงการห้องประชุมและอาคารสำนักงานของกลุ่มบริษัท ปตท. เป็นต้น
 
ขณะที่ นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ BKD เปิดเผยว่า บริษัทจะนำเงินที่ระดมทุนได้ในครั้งนี้ไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทางธุรกิจ และขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อรองรับการ AEC พร้อมมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำในธุรกิจบริการรับเหมาตกแต่งภายในครบวงจรของประเทศ