ครม.อนุมัติตั้งขรก.ระดับสูงหลายตำแหน่ง

ครม.อนุมัติตั้งขรก.ระดับสูงหลายตำแหน่ง
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

คณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง หลายตำแหน่ง โดย 'สมอใจ ศุขสุเมฆ' นั่ง ผอ.สนพ.

นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงในส่วนของกระทรวงต่าง ๆ อาทิ กระทรวงพลังงาน ให้ นายเสมอใจ ศุขสุเมฆ ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนพลังงาน นายวีระพล จิรประดิษฐกุล ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวงพลังงาน นายสมนึก บำรุงสาลี ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน

ขณะที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ นายโอฬาร พิทักษ์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร นายชาญพิทยา ฉิมพาลี ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมการข้าว และ นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูลไพบูลย์ ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์