ศรีรัตน์ รัษฐปานะ นั่ง ปลัด พณ.คนใหม่

ศรีรัตน์ รัษฐปานะ นั่ง ปลัด พณ.คนใหม่
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ครม. มีมติแต่งตั้ง ผู้บริหารระดับสูงกระทรวงพาณิชย์ โดย 'ศรีรัตน์ รัษฐปานะ' เป็นปลัดคนใหม่

นายภักดีหาญส์ หิมะทองคำ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในวันนี้ที่ประชุม ครม. มีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงพาณิชย์ โดยแต่งตั้ง นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ เป็นปลัดกระทรวงพาณิชย์ คนใหม่ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค เป็น อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นายสมชาติ สร้อยทอง เป็น อธิบดีกรมการค้าภายใน นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ เป็น อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ น.ส.ผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ เป็น อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า นางพิรมล เจริญเผ่า, นายวุฒิชัย ดวงรัตน์, นางอุรวี เงารุ่งเรือง เป็น รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ และ น.ส.วิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ เป็นเอกอัครราชทูต คณะผู้แทนถาวรไทยประจำ องค์การการค้าโลก หรือ WTO ในขณะที่ตำแหน่งอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา และกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ยังไม่ได้เสนอ แต่งตั้งในวันนี้