ปลัดคค.เชื่อ สมชัย สานต่องานได้

ปลัดคค.เชื่อ สมชัย สานต่องานได้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

ปลัดกระทรวงคมนาคม เผย ขอลาพักราชการ 25 ก.ย.56 ก่อนถึงกำหนดเกษียณอายุราชการ เชื่อ 'สมชัย' สานต่องานได้

พล.ต.อ.วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า วันที่ 30 กันยายน 2556 นี้ จะครบกำหนดเกษียณอายุราชการ แต่ตนได้ยื่นหนังสือขอลา ตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน ทั้งนี้ในส่วนของงานที่ นายสมชัย ศิริวัฒนโชค อธิบดีกรมการขนส่งทางบก  ผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งปลัดคนใหม่ จะต้องเข้ามาบริหารงานรับผิดชอบดูแลต่อจากตน โดยเฉพาะโครงการที่อยู่ใน พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ที่ขณะนี้ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎร เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตนได้พูดคุยและหารือรายละเอียดงานต่างๆ ร่วมกันมาโดยตลอด อย่างไรก็ตาม เชื่อว่า นายสมชัย จะสามารถบริหารงานต่างๆ ของกระทรวงคมนาคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินไปตามแผนงานที่วางไว้ได้อย่างแน่นอน

นอกจากนี้ วันที่ 27 กันยายนนี้ กระทรวงคมนาคม จะมีการจัดพิธีเกษียณอายุราชการ ให้กับ พล.ต.อ.วิเชียร ตามประเพณี ณ อาคารสโมสร กระทรวงคมนาคม เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป