พณ.เห็นชอบใช้ข้าวจ่ายเป็นค่าเช่าโกดังค้าง

พณ.เห็นชอบใช้ข้าวจ่ายเป็นค่าเช่าโกดังค้าง

พณ.เห็นชอบใช้ข้าวจ่ายเป็นค่าเช่าโกดังค้าง
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
รัฐมนตรีช่วยฯ พาณิชย์ เห็นชอบ ใช้ข้าวจ่ายเป็นค่าเช่าโกดังที่ค้าง แทนเงินสด เพื่อเสริมสภาพคล่องให้เอกชน และเป็นช่องทางระบายข้าวรัฐบาล

นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ ระบุกรณีข่าวที่รัฐบาลมีการจ่ายค่าเช่าโกดังให้กับภาคเอกชนเป็นข้าวแทนเงินสดนั้น ถือเป็นเรื่องปกติและสามารถทำได้โดยความสมัครใจของโกดังหรือโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวกับรัฐบาล เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ และเป็นช่องทางการระบายข้าวของรัฐบาล เพราะที่ผ่านมางบประมาณในการจ่ายเช่าค่าเช่าโกดังมักจะถูกตัดออกจากงบประมาณที่ขอเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับค่าสีแปรสภาพข้าวทำให้เกิดความล่าช้าในการจ่ายค่าเช่าให้กับเอกชนตามเป็นที่เป็นข่าวตั้งแต่ปี 2551 เป็นต้นมา หรือคิดเป็นเงินค้างจ่ายมากกว่า 1 พันล้านบาท

โดยตนได้มอบหมายให้คณะอนุกรรมการกำกับการรับจำนำข้าวจัดทำรายละเอียดในการจ่ายค่าเช่าเป็นข้าวสาร และตั้งคณะทำการเพื่อพิจารณาการบริหารจัดการของโกดัง คาดว่าจะเริ่มนำข้าวจ่ายเป็นค่าเช่าโกดังได้ในฤดูการผลิตปี 2556/2557 โดยคิดราคาข้าวสารเฉลี่ยตามราคาตลาดนับจากวันที่ทำสัญญาย้อนหลัง 15 วัน ทั้งนี้ ในเบื้องต้น ก็ได้มีการหารือ ร่วมกับผู้ประกอบการโรงสีและเจ้าของโกดังแล้วคาดว่าจะมีผู้ประกอบการให้ความสนใจจำนวนมากโดยเฉพาะที่มีศักยภาพในการกระจายข้าวสารออกสู่ตลาด
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook