อย.เชือด 600 รายนำเข้ายา-โฆษณาอาหารผิดกฎหมาย

อย.เชือด 600 รายนำเข้ายา-โฆษณาอาหารผิดกฎหมาย

อย.เชือด 600 รายนำเข้ายา-โฆษณาอาหารผิดกฎหมาย
S! Money

สนับสนุนเนื้อหา

อย.ดำเนินคดีผู้นำเข้ายา-โฆษณาคุณประโยชน์อาหาร ไม่ได้รับอนุญาต แสดงฉลากผิดกม. ยอด 6 เดือนกว่า 644 ราย ปรับ 1,600 บาทถึงครึ่งแสน “เสนาหอย-สื่อ-ห้างยักษ์”โดนกราวรูด

สำนักข่าวอิศรา www.isranews.org รายงานว่า เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้เปิดเผยผลการดำเนินคดีเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิด รวมทั้งสิ้น 644 ราย (บางรายโดนปรับหลายครั้ง)จำแนกเป็น

 

เดือนสิงหาคม 2556 จำนวน 117 ราย

เดือนกรกฎาคม 2556 จำนวน 116 ราย

เดือนมิถุนายน 2556 จำนวน 158 ราย

เดือนพฤษภาคม 2556 จำนวน 36 ราย

เดือนเมษายน 2556 จำนวน 69 ราย

เดือนมีนาคม 2556 จำนวน 148 ราย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในจำนวนผู้ถูกสั่งปรับ 644 รายมีผู้ประกอบการรายใหญ่ บริษัทห้างดัง อาทิ

บริษัท ที.ซี.ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด (กลุ่มอยู่วิทยา) โฆษณาคุณประโยชน์อาหาร โดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.อาหาร 2522 มาตรา 41 โทษ มาตรา 71 วันที่ถูกปรับ 15 ส.ค.2556 จำนวน 2,000 บาท

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้าง ไพศาล จำกัด (มหาชน) ผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารซึ่งแสดง ฉลากไม่ถูกต้อง ผิด พ.ร.บ.อาหาร 2522 วันที่ถูกปรับ 23 สค.56 จำนวน 6,000 บาท และวันที่ 23 เม.ย. 56 จำนวน 2,000 บาท

หจก. เนเจอร์กิฟ 711 โฆษณาคุณประโยชน์อาหาร โดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.อาหาร 2522 มาตรา 41 โทษ มาตรา 71 วันที่ถูกปรับ 3 ก.ค.56 จำนวน 10,000 บาท

บริษัท ดัชมิลล์ จำกัด และกรรมการผู้จัดการ โฆษณาคุณประโยชน์อาหาร โดยไม่ได้รับอนุญาต 17 กค. 56 10,000 บาท
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารซึ่ง แสดงฉลากไม่ถูกต้อง วันที่ถูกปรับ 14 มิ.ย.56 จำนวน 6,000 บาท วันที่ 29 พค. 56 จำนวน 2,000 บาท และ 31 พค. 56 นำเข้าอาหารโดยไม่มีใบรับรองวิธีการผลิต จำนวน 4,000 บาท

บริษัท เซ็นทรัลฟู้ด รีเทล จำกัด ผลิตเพื่อจำหน่ายอาหารซึ่งแสดงฉลากไม่ถูกต้อง วันถูกปรับ 21มิ.ย.56 จำนวน 24,000 บาท

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด ประกอบกิจการขายยาแผนปัจจุบันภายหลังใบอนุญาตสิ้นอายุแล้ว โดยมิได้ยื่นต่อใบอนุญาต วันที่ถูกปรับ 5 เม.ย.56 จำนวน 2 คดีๆละ 1,600 บาท

บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด(หมาชน)โฆษณาโดยใช้ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอาง วันถูกปรับ 17 เม.ย.56 จำนวน 50,000 บาท

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่นซิสเทม จำกัด (ห้างเทสโก้ โลตัส) นำเข้าเพื่อจำหน่ายอาหาร ผิดมาตรฐาน วันถูกปรับ 4 มี.ค.56 จำนวน 4,000 บาท

บริษัท สยามสปอร์ต ซินดีเคท จำกัด (มหาชน)โฆษณาโดยใช้ข้อความที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสาระสำคัญเกี่ยวกับเครื่องสำอาง วันถูกปรับ 26 มี.ค.56 จำนวน 50,000 บาท

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (ห้างแมคโคร) จำหน่ายอาหารผิดมาตรฐาน วันถูกปรับ 7 มี.ค.56 จำนวน 2 คดีๆละ 40,000 บาท

 


ขอบคุณข่าวจาก : สำนักข่าวอิศรา