เอกชนเชื่อส่งออกปี56โต6-7%ได้

เอกชนเชื่อส่งออกปี56โต6-7%ได้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

เอกชน เชื่อ ส่งออกปีนี้โตได้ 6-7% ใกล้เคียงเป้าหมายกระทรวงพาณิชย์ แต่อัตราแลกเปลี่ยนจะต้องไม่แข็งค่า

นายอิสระ ว่องกุศลกิจ ประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การส่งออกในปีนี้ จะสามารถขยายตัวได้ ร้อยละ 6-7 ใก้ลเคียงกับตัวเลขเป้าหมายของกระทรวงพาณิชย์ ที่ตั้งไว้ ร้อยละ 7-7.5 และหากการส่งออกขยายตัวได้ในระดับดังกล่าว จะช่วยพลักดันให้อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ หรือ จีดีพี ในปีนี้ เติบโตได้ร้อยละ 4  ซึ่งอัตราแลกเปลี่ยนจะต้องอยู่ที่ 32 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ แต่หากค่าเงินบาทแข็งค่าอยู่ที่ 31 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐฯ อาจทำให้ตัวเลขส่งออกต่ำกว่าเป้าหมายได้

และสำหรับการเข้าร่วมประชุม เพื่อหาแนวทางผลักดันการส่งออก ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ในวันนี้ ทางหอการค้าไทย จะร่วมรับฟังข้อมูลของทางทูตพาณิชย์ โดยจะยังไม่เสนอมาตรการใดๆ ในวันนี้