สวัสดีหุ้นยามเช้า : 2/3/2012 "อ่อนตัวซื้อ" ตามเงื่อนไข ล็อกเป้าขาย 1,200 จุด