นักวิชาการแนะรัฐเร่งโครงการตามแผน

นักวิชาการแนะรัฐเร่งโครงการตามแผน

นักวิชาการแนะรัฐเร่งโครงการตามแผน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
นักวิชาการมอง เศรษฐกิจชะลอ จากนโยบายรัฐขาดความต่อเนื่อง ชี้ พ.ร.บ. 2 ล้านล้าน ส่งผลในระยะยาว

นายสมประวิณ มันประเสริฐ รองคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดเผยว่า ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่มีอัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจในปีนี้ จะต่ำกว่าร้อยละ 4 เกิดจากการขาดความต่อเนื่องของนโยบายของภาครัฐ และการกระตุ้นด้วยการบริโภคในระยะสั้น จึงมองว่า ในส่วนของโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาท ของภาครัฐนั้น จะมีผลดีต่อเศรษฐกิจในระยะยาว โดยสิ่งที่รัฐต้องดำเนินการในระยะสั้น คือ รักษาเสถียรภาพการเติบโตไม่ให้เกิดความผันผวน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อเสริมศักยภาพของประเทศในระยะยาว โดยหากไม่เร่งดำเนินการจะทำให้ศักยภาพของประเทศลดลง รวมทั้งจะฉุดให้จีดีพีของประเทศเติบโตในอัตราที่ชะลอลง แม้ว่าการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยที่ร้อยละ 4-5 ถือเป็นระดับปกติ ที่สามารถยอมรับได้ก็ตาม

ทั้งนี้ นายสมประวิณ กล่าวเพิ่มเติมว่า มีความเป็นห่วงการลงทุนภาครัฐที่อาจสร้างปัญหาหนี้ภาครัฐให้สูงขึ้นในระยะยาวได้ เนื่องจากในอนาคต มีความเป็นไปได้ที่โครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายทุกโครงการ ดังนั้น รัฐบาลต้องติดตามการดำเนินโครงการต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้โครงการเดินหน้าตามแผน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook