พน.เตรียมเสนอ รง.4โซลาร์รูฟท็อป เข้ากกร.

พน.เตรียมเสนอ รง.4โซลาร์รูฟท็อป เข้ากกร.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงพลังงาน เตรียมนำเรื่อง รง.4 โซลาร์รูฟท็อป เข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง

นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า กรณีทางกรมโรงงานอุตสาหกรรม ระบุว่า การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคาบ้าน และอาคารพาณิชย์ (โซลาร์รูฟท็อป) หากมีจำนวนเกิน 10 กิโลวัตต์ขึ้นไป จะต้องขอใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) ซึ่งตนจะนำเรื่องดังกล่าวนำเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเศรษฐกิจ ที่มี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน เพื่อพิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างจริงจัง 

ทั้งนี้ นายพงษ์ศักดิ์ ได้กล่าวยืนยันว่า หลักการทำงานของกระทรวงพลังงาน ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนติดตั้งโซลาร์รูฟท็อป ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) ที่เน้นการอำนวยความสะดวกในการติดตั้งแก่ประชาชนที่ต้องการ โดยจะต้องเป็นศูนย์บริการแบบครบวงจร (One stop service) ให้บริการแก่ผู้ติดตั้งมีความสะดวกมากขึ้น แต่ทั้งนี้พบว่า ปัจจุบันมีกฎหมายที่ทับซ้อนกัน ดังนั้นจะต้องหารือในที่ประชุมเพื่อแยกแยะให้เกิดความชัดเจน