ก.อุตฯ กระตุ้นนักลงทุนพื้นที่ชายแดนใต้

ก.อุตฯ กระตุ้นนักลงทุนพื้นที่ชายแดนใต้
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

กระทรวงอุตฯ กระตุ้นนักลงทุนพื้นที่ชายแดนภาคใต้ จัดเสวนา นำทัพข้าราชการรดับสูงให้ความรู้ ความเข้าใจ สิทธิประโยชน์การลงทุน

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เตรียมจัดงานเสวนา เรื่อง "กระทรวงอุตสาหกรรมพบนักลงทุน - หนุนการสร้างงาน" เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล ในการกระตุ้นการลงทุนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสร้างงานสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ โดยเฉพาะ 3 จังหวัดชายแดน คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส โดยจะนำผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงลงพื้นที่ ให้ข้อมูลสาขาธุรกิจที่มีศักยภาพสูงสำหรับการลงทุน และนำเสนอสิทธิประโยชน์พิเศษสำหรับผู้ประกอบการที่จะลงทุนในพื้นที่ ให้ได้ทราบและเข้าใจ ในวันที่ 22 ก.ย.นี้ 

ทั้งนี้ นายประเสริฐ กล่าวเพิ่มเติมว่า คาดหวังว่า การลงพื้นที่สร้างความเข้าใจแก่นักลงทุนครั้งนี้ จะส่งผลให้นักลงทุนตัดสินใจลงทุนเพิ่มขึ้นอีกร้อยละ 30-50 จากปัจจุบันที่มีการลงทุนมูลค่ารวมเฉลี่ยปีละ 1.7 พันล้านบาท โดยในช่วงตั้งแต่ต้นปี 2547-2555 ในพื้นที่ 4 จังหวัด คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส และสตูล และพื้นที่ 4 อำเภอ ใน จ.สงขลา มีการลงทุนจำนวน 45 โครงการ มูลค่าลงทุนรวม 1.64 หมื่นล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในอุตสาหกรรมแปรรูปเกษตร ยางพารา สิ่งทอ