ยรรยงเมิน เอ้กบอร์ดให้ขายไข่ธงฟ้า3.50บ.

ยรรยงเมิน เอ้กบอร์ดให้ขายไข่ธงฟ้า3.50บ.
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีช่วยฯ พาณิชย์ เมินมติเอ้กบอร์ด ที่ให้จำหน่ายไข่ธงฟ้าในราคาฟองละ 3.50 บาท ยืนยันจะขายราคาเดิมช่วย ปชช.

นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงมติคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ หรือ เอ้กบอร์ด ที่ได้มีมติให้กระทรวงพาณิชย์ ขายไข่ไก่ธงฟ้าในราคาฟองละ 3.50 บาทนั้น กระทรวงพาณิชย์ ยืนยันว่า มีความจำเป็นจะต้องขายไข่ไก่ธงฟ้า ในราคาฟองละ 3.30 บาท เพื่อดูแลประชาชนที่เดือดร้อน ซึ่งปริมาณไข่ธงฟ้า มีเพียง 2 ล้านฟองต่อวัน หรือคิดเป็นประมาณเพียงร้อยละ 5 ของปริมาณการผลิตทั้งหมด และเหลือระยะเวลาของโครงการธงฟ้า อีกเพียง 2 สัปดาห์ ไม่น่ามีผลกระทบต่อผู้ประกอบการ และการขายไข่ธงฟ้านั้น กระจายไปในพื้นที่ต่างๆ เพื่อลดค่าครองชีพได้อย่างทั่วถึง