กนอ.ชวนเอกชนร่วมเสนอพื้นที่จัดตั้งนิคม

กนอ.ชวนเอกชนร่วมเสนอพื้นที่จัดตั้งนิคม

กนอ.ชวนเอกชนร่วมเสนอพื้นที่จัดตั้งนิคม
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
กนอ. ชวน เอกชนร่วมเสนอพื้นที่จัดตั้งนิคม หวังขยายฐานการผลิตกลุ่มอุตสาหกรรมให้หลากหลาย

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะประธานกรรมการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการพัฒนาอุตสาหกรรมในลักษณะของกลุ่มอุตสาหกรรม (Cluster Base) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มอุตสาหกรรม และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นการเตรียมพร้อมในการขยายฐานการผลิตในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน AEC ในปี 2558 กนอ. จึงได้ประกาศเชิญชวนภาคเอกชน หรือผู้ที่สนใจเสนอพื้นที่จัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมในรูปแบบร่วมดำเนินงานภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของ กนอ. 2 โครงการ คือ นิคมอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงครบวงจร และนิคมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ เพื่อเป็นการขยายฐานการผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความหลากหลายมากขึ้น 

ทั้งนี้ นายวิฑูรย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า กนอ. จะพิจารณาคัดเลือกพื้นที่ที่เหมาะสมด้านที่ตั้ง ขนาด ลักษณะที่ดิน รวมถึงด้านการตลาด การเสนอพื้นที่เพื่อจัดตั้งนิคมฯ ดังกล่าว ภายใน 60 วัน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook