ครม.ให้ขสมก.กู้เงินเพื่อชำระคืนเงินต้น-ดอกเบี้ย

ครม.ให้ขสมก.กู้เงินเพื่อชำระคืนเงินต้น-ดอกเบี้ย
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

มติครม.เห็นชอบให้ ขสมก.กู้เงิน เพื่อนำไปคืนเงินต้นและดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระ ในปีงบประมาณ 57 จำนวน 20,074 ล้านบาท

นายธีรัตถ์ รัตนเสวี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ในวันนี้ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติตามที่กระทรวงคมนาคม เสนอ ในการให้ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ ขสมก. กู้เงินเพื่อไปชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยที่ถึงกำหนดชำระในปีงบประมาณ 2557 รวมวงเงินจำนวนทั้งสิ้น 20,074 ล้านบาท โดยให้ทางกระทรวงการคลัง ค้ำประกันกู้เงินและวิธีการกู้เงิน รวมไปถึงเงื่อนไขรายละเอียดต่างๆ เพื่อให้ทาง ขสมก.ได้มีสภาพคล่องทางการเงินอย่างเพียงพอ เนื่องจากที่ผ่านมา ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน

ย่างไรก็ตาม ทางสำนักงบประมาณ เสนอให้ ทาง ขสมก. เตรียมแผนปรับปรุงการบริหารจัดการ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและเพิ่มรายได้จากการบริการ