ยรรยงเผยไข่ไก่ธงฟ้าไม่ขายแข่งกับเกษตรกร

ยรรยงเผยไข่ไก่ธงฟ้าไม่ขายแข่งกับเกษตรกร
INN News

สนับสนุนเนื้อหา

รัฐมนตรีฯ ช่วยพาณิชย์ เผย ไข่ไก่ธงฟ้า ไม่ขายแข่งกับเกษตรกรเพียงขอความร่วมมือ เพื่อบรรเทาไม่ให้ราคาพุ่งกระทบค่าครองชีพ

จากสถานการณ์ราคาไข่ไก่ที่มีการปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณผลผลิตไม่เพียงพอต่อการบริโภค ซึ่งตนและผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ น้อมรับในกรณีที่ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ได้รวมตัวร้องต่อศาลปกครองกลาง ว่า ทำให้กลไกราคาไข่ไก่บิดเบือนโดยข้อเท็จจริง กระทรวงพาณิชย์ ดูแลตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง ไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบ ซึ่งขณะนี้มีปริมาณผลผลิต 34 ล้านฟองต่อวัน ขณะที่การบริโภคอยู่ที่ 35 - 36 ล้านฟองต่อวัน และหากดูต้นทุนไข่คละหน้าฟาร์ม จะเฉลี่ยฟองละ 2.80 บาท ขณะที่ราคาไข่ฟองละ 3.30 บาท ถือว่ายังมีกำไรถึงร้อยละ 20 แต่จากปริมาณขาดแคลน ทำให้ราคาไข่คละหน้าฟาร์มสูงถึงฟองละ 3.50 บาท ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ จำเป็นต้องเข้ามาดูแลตั้งแต่ต้นทาง และเท่าที่มีการหารือกับผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ต่างตอบรับที่จะช่วยเหลือผู้บริโภค โดยยอมตรึงราคาไข่คละหน้าฟาร์มไว้ที่ฟองละ 3.50 บาท และนำไข่ไก่ส่วนหนึ่งมาเข้าร่วมโครงการธงฟ้าวันละ 2 ล้านฟอง ตลอด 3 สัปดาห์ ในราคาฟองละ 3.30 บาท

โดยยืนยันว่า ไม่ได้นำไขไก่ธงฟ้า มาขายแข่งหรือตัดราคาในตลาด แต่ว่าเป็นเพียงการขอความร่วมมือเพื่อให้เกิดความสมดุล โดยเชื่อว่าสถานการณ์ผลผลิตไข่ไก่เริ่มปรับตัวดีขึ้นแล้ว อย่างไรก็ตาม การฟ้องดังกล่าว ก็ถือเป็นสิทธิของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย