สศช.มองเปิดAECดันมูลค่าการค้าชายแดนไทย

สศช.มองเปิดAECดันมูลค่าการค้าชายแดนไทย

สศช.มองเปิดAECดันมูลค่าการค้าชายแดนไทย
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
สภาพัฒน์ คาด เปิด AEC ดันมูลค่าการค้าชายแดนไทย โต 13% ต่อปี มองปัญหาโลจิสติกส์ อุปสรรคพัฒนาไทย ขณะที่ ความเสี่ยงไทย คือ พลังงาน เหตุ ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ สูงถึงร้อยละ 54

นายชาญวิทย์ อมตะมาทุชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวในการประชุมประจำปี 2556 การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐาน ว่า ในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจ หรือ AEC ในปี 2558 ประเทศไทยจะได้รับทั้งโอกาสและผลกระทบจากการเข้าสู่ AEC ทั้งนี้ภายหลังจากการรวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนจะส่งผลให้การค้าการลงทุนและการบริการแนวโน้มจะขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะปริมาณการค้าภายนอกกลุ่มอาเซียนที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ โดยมูลค่าการค้าชายแดนไทย จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 13 ต่อปี และการเชื่อมโยงในอนุภูมิภาค และภูมิภาคจะส่งผลให้เศรษฐกิจของไทยเปิดกว้างมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ปัญหาและอุปสรรคที่สำคัญด้านความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยคือคุณภาพความพร้อมของโครงข่ายการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมต่างๆ ที่ต้องมีการพัฒนาด้านคุณภาพบริการและความปลอดภัยรวมถึงการพัฒนาด้านระบบโลจิสติกส์

นอกจากนี้ ประเทศไทย ยังมีความเสี่ยงเรื่องความมั่นคงด้านพลังงาน โดยประเทศไทยมีการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศ ประมาณร้อยละ 54 ของความต้องการใช้ในประเทศ และมีการใช้บริการไฟฟ้าโดยเข้าถึงครัวเรือน กว่าร้อยละ 99 ของครัวเรือนทั้งหมดและดัชนีความสามารถทางสถาปัตยกรรมพลังงานของประเทศไทย อยู่ที่ร้อยละ 0.58 อยู่ในระดับที่ 2 ของภูมิภาคอาเซียนรองจากสิงคโปร์

อย่างไรก็ตาม มองว่า ประเทศไทย ควรเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกในด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์และการบริหารจัดการพลังงานของประเทศ รวมถึงบทบาทของภาคเอกชน ด้านการค้า การลงทุน ภายใต้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook