สนข.แนะรัฐคุยขนส่งข้ามแดนกับ ปท.เพื่อนบ้าน

สนข.แนะรัฐคุยขนส่งข้ามแดนกับ ปท.เพื่อนบ้าน

สนข.แนะรัฐคุยขนส่งข้ามแดนกับ ปท.เพื่อนบ้าน
แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook
สนข. แนะ รัฐบาล ต้องคุยการขนส่งข้ามพรมแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้กฎระเบียบไปในทิศทางเดียวกัน

นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร หรือ สนข. กล่าวว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 โดยการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดน พ.ศ. 2556 เรื่องการนำเข้าและส่งออกนอกราชอาณาจักรนั้น รัฐบาลไทย ต้องสร้างข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐบาลต่างประเทศ เกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกในการขนส่งข้ามพรมแดนไม่ว่าจะเป็นการขนส่งโดยรถหรือผู้โดยสารข้ามแดน ต้องมีข้อกำหนดร่วมกันของเจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง เขตท่า สถานี ตามท้องที่กฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง ในบริเวณพรมแดนระหว่างราชอาณาจักรกับต่างประเทศ เพื่อให้กฎระเบียบและข้อบังคับดำเนินไปในทิศทางเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาจุดผ่านแดนทั้งถาวรและชั่วคราวต้องแยกจุดตรวจการผ่านแดนของคนและสินค้าออกจากกัน ซึ่งเบื้องต้นรัฐบาลได้พิจารณาพื้นที่ใน อ.เชียงของ จ.เชียงราย จำนวน 280 ไร่ ตั้งศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้า และด้าน สปป.ลาว พรมแดนไทย-ลาว จ.หนองคาย ตั้งเป็นจุดตรวจคนเข้าเมือง รวมถึงรถยนต์ทุกประเภทในประเทศไทย อาจจะต้องทำหนังสือเดินทางประจำรถเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการผ่านแดน

แชร์เรื่องนี้
แชร์เรื่องนี้LineTwitterFacebook